Παρακολουθήστε το:
το recording είναι διαθέσιμο στα μέλη της
με  password που τους έχει κοινοποιηθεί
Αγαπητοί  Συνάδελφοι,
Η ΕΕΑΜ στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
διοργάνωσε τον 3ο Κύκλο Εκπαιδευτικών Μαθημάτων
Η Απεικόνιση του Μαστού  από το Α ως το Ω
με κεντρικό αντικείμενο τη
 Μαγνητική Μαστογραφία
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας κατάστασης
που έχει επιβληθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας
και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης,
η Ημερίδα διεξήχθει διαδικτυακά με webinar στις
20 Φεβρουαρίου 2021 - 10:00-13:00
Προς ενημέρωσή σας κατεβάστε το τελικό πρόγραμμα:

Με Συναδελφικούς Xαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος της
Οργανωτικής Επιτροπής

Κων/νος Κουφόπουλος MD, PhD
Οι Πρόεδροι της
Επιστημονικής Επιτροπής

Α. Αθανασίου MD,MSc  Α. Ρουσάκης MD,PhD