Παρακολουθήστε το:
το recording είναι διαθέσιμο στα μέλη της
με  password που τους έχει κοινοποιηθεί
Κατεβάστε το τελικό πρόγραμμα:
Αγαπητοί  Συνάδελφοι,
Η ΕΕΑΜ στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
διοργάνωσε τον 4ο Κύκλο Εκπαιδευτικών Μαθημάτων
Η Απεικόνιση του Μαστού  από το Α ως το Ω
με κεντρικό αντικείμενο τις
 Επεμβατικές πράξεις και
διαχείριση περιστατικών
με όλες τις μεθόδους
Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας κατάστασης
που έχει επιβληθεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας
και με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης,
η Ημερίδα διεξήχθει διαδικτυακά με webinar στις 12 Ιουνίου 2021
Καταξιωμένοι Έλληνες Ομιλητές καθώς και διεθνώς αναγνωρισμένοι Ακτινοδιαγνώστες Μαστού,  μοιράστηκαν την εμπειρία τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
Με Συναδελφικούς Xαιρετισμούς,
Οι Πρόεδροι της
Οργανωτικής Επιτροπής
Κ.Κουφόπουλος MD,PhD, Α.Βούρτση MD,PhD
Οι Πρόεδροι της
Επιστημονικής Επιτροπής
 Ν.Πατσινακίδης MD, Μ.Αγγελόπουλος MD,PhD