Επεμβατικές πράξεις και διαχείρηση περιστατικών με όλες τις μεθόδους 
Ημερίδα 12/06/2021 - 9:50-15:40
Webinar Recording:

1ο Μέρος -  1 ώρα, 12 λεπτά

2ο Μέρος - 45 λεπτά

3ο Μέρος - 1 ώρα, 33 λεπτά

4ο Μέρος - 1 ώρα, 30 λεπτά

Επισκεφθείτε την Ελληνική Εταιρία Απεικόνισης Μαστού:
για πληροφορίες για επόμενα webinar